Proxecto deportivo - educativo

Criterios fundamentais na metodoloxía de traballo:

 

 1. A DIVERSIÓN como ferramenta de traballo para interesarse polo xogo.

 2. A FORMACIÓN por diante dos resultados

 3. Tódolos nenos e nenas deben participar en tódolos partidos, ningún neno debe sentirse excluido.

 4. Educación no RESPETO polos árbitros, rivais, entrenadores e compañeiros.

 5. Introducir na cultura del TRABALLO EN EQUIPO e nos VALORES de esforzo, espíritu de superación, solidaridade e humildad.

 6. Sacar enseñanzas das victorias e das derrotas.

 

 

 

Obxectivos de cáracter xeneral no traballo coa base:

 

 1. Contribuir á educación persoal do deportista.

 2. Formación deportiva – Valores.

 3. Fidelización do xogador co fútbol sala.

 4. Desenvolver o sentido de pertenza ó club.

 5. Superar problemas de xénero (femenino).

 6. Normalizar a igualdade de xénero.

 

Obxectivos:

Como chegar a eles:

1. Contribuir á educación persoal do deportista

1. Fomentando hábitos saudables e de hixiene antes, durante e despois da actividade física:

 • Ó chegar cambiarse sen axuda no vestiario, baixo a supervisión do monitor ou delegado, ou pai/nai colaborador/a.

 • Aprender a atarse os cordóns.

 • Que se responsabilicen de traerla súa botella de agua para hidratarse durante a sesión e a camiseta de adestramento correspondente.

 • Saber que antes da actividade física teñen que facer un quecemento e ó finalizar teñen que realizar os estiramentos. Coñecemento dos exercicios a emplear e dos grupos musculares.

 • Asearse ou ducharse despois da actividade física.

1. 2. Facendo cumplilas normas da escola deportiva:

 • Ser puntuais no comenzo e no final da sesión.

 • Respeta-los compañeiros do meu equipo y dos equipos contrarios, ós adestradores e árbitros.

 • Introducir na cultura do TRABALLO EN EQUIPO e nos VALORES de esforzo, espíritu de superación, solidaridade e humildad.

 • Sacar enseñanzas das victorias e das derrotas.

 • Socializa-los nenos mediante a competición, convivencias e torneos.

 

 

2. Formación deportiva.

 • Desenvolvemento dos seguientes valores sociais:

  1. Respecto

  2. Cooperación

  3. Relación social

  4. Amistade

  5. Traballo en equipo

  6. Convivencia

  7. Compañerismo

   

 • Desenvolvemento dos seguintes valores personais:

  • Creatividade

  • Diversión

  • Autodisciplina

  • Auto-control

  • Auto-coñecemento

  • Espíritu de sacrificio

  • Perseverancia

  • Humildade

  Fomentando o auto-coñecemento e a mellorar do auto-concepto

 • Potencia-lo diálogo como a mellor maneira de solucionalos conflictos que se presenten.

 • Potencia-la autonomía persoal.

 • Aproveitar o fracaso como elemento educativo.

 • Fomenta-lo respecto e a aceptación das diferencias individuais.

 • Potenciar a actividade deportiva como escenario de aprendizaxe de conductas e de hábitos coherentes cos plantexamentos aceptados polo grupo.

 • Aproveitar as situacións do xogo para traballar as habilidades sociais encamiñadas a favorecer a convivencia, non so entre os membros do grupo, senón entre eles e outras persoas e colectivos implicados.

3. Fidelización do xogador co fútbol sala

 • Mostrarlles vídeos da LNFS.

 • Que coñezan xogadores profesionais de futsal, equipos galegos, xogadores de referencia.

 • Que busquen por internet con que xogador ou xogadora de futsal se sinten identificados pola súa forma de xogar ou posto na cancha.

4. Desenvolver o sentido de pertenza ó club

 • Facer presentación de tódalas categorías.

 • Convivencias puntuais para nenos e familias.

 • Programar partidos seguidos.

 • Organizar para que la base asista ós partidos das maiores.

 • Organizar que as maiores asistan a adestramentos da base.

 • Tenda online oficial del club.

5. Normalizar a igualdade de xénero

 

 

Desde a nosa labor como educadores, será fundamental inculcar valores deportivos nos escolares, incidindo sobre todo no abandono das pautas sexistas que poida arrastrar esta práctica. Esta labor, debe ser ainda máis forte se cabe canto menor sexa o curso a tratar, incidiendo na elaboración de grupos mixtos e na formación de niveis para fomentalas axudas entre os compañeiros.

Se conseguimos, que todas estas conductas e actitudes queden grabadas e marquen un hábito no alumn@, teremos gran parte do obxectivo cumplido.

 

 

 

 

 

PATROCINADORES INTITUCIONAIS

PATROCINADORES

EMPRESAS PATROCINADORAS

SOCIOS COLABORADORES

Contacto

CLUB BEMBRIVE FUTBOL SALA
Oficina: Torreiro S/N - Mosteiro - Bembrive 
36313 VIGO

Pabellón: Camiño da Capela S/N


Teléfono

Escuela deportiva: 658103460

Otros teléfonos: 678787834 

 

Correo electrónico:

bembrive.fsala@gmail.com

 

¿Queres facerte socio?

¿Quere colaborar co Club?

 

¿Está interesado en patrocinar ó Club?

Contacta con nosotros:

 658103460

bembrive.fsala@gmail.com

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© CLUB BEMBRIVE FUTBOL SALA

Página web creada con IONOS Mi Web.